Učitelji razredniki

Bogomir Marčinković ravnatelj, OID bogomirm@osbistricaobsotli.si
Simona Krištofić 1. razred simonak@osbistricaobsotli.si
Brigita Toplišek 2. razred brigitat@osbistricaobsotli.si
Ksenja Belina 3. razred ksenjab@osbistricaobsotli.si
Vanja Kolar Ivačič 4. razred vanjaki@osbistricaobsotli.si
Andreja Dragovan 5. razred andrejad@osbistricaobsotli.si
Dragica Šket 6. razred dragicas@osbistricaobsotli.si
Sabina Vračun 7. razred sabinav@osbistricaobsotli.si
Simona Lipej 8. razred simonal@osbistricaobsotli.si
Roman Urek 9. razred romanu@osbistricaobsotli.si

Drugi strokovni sodelavci

 ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE / OPRAVLJA DELO DRUGO
1

Stane Dragovan

staned@osbistricaobsotli.si

TIT 6., 7., 8. r., IP ETH,OGK,

laborant, knjižničar,

organizator inform. dejavnosti

član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, RO, vodja učbeniškega sklada, bralna značka, tekmovanja, informatizacija šole, razstave, fotografiranje
2

Marinka Drofenik

marinkad@osbistricaobsotli.si

ŠSS na OŠ Bistrica ob Sotli,

IUP in DSP,

ŠSS na OŠ Kozje

naloge, vezane na svetovalno delo v šoli,  vodenje dela z nadarjenimi, sodelovanje pri projektnih nalogah, EMZŠ
3

Patricija Hren

patricijan@osbistricaobsotli.si

po programu Popestrimo šolo, košarka, ostali programi članica Aktiva ŠPO, članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, ŠŠD, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo, projektna zaposlitev Popestrimo šolo
4

Anica Hriberšek

anicah@osbistricaobsotli.si

 

učiteljica v OPB II Aktiv za 1. obdobje, proslave, prireditve, aktivi za dejavnosti, CICI VŠ, tekmovanja, dežurstvo
5

Ivan Hriberšek

ivanh@osbistricaobsotli.si

GEO in ZGO 6.–9. r.,

DKE 7., 8. r.,

jutranje varstvo

član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, tekmovanje iz geografije in zgodovine, RO, aktivi za dejavnosti, dežurstvo, prireditve (spominske ure ob državnih praznikih),

vodenje šolskega sklada,

mentor otroškega parlamenta

6

Andreja Klakočer

andrejam@osbistricaobsotli.si

učiteljica v OPB III,

razširjeni program,

DRU 4. r.,

MAT in SLJ 5. r.

Aktiv za 1. obdobje, Aktiv za 4. in 5. razred ter OPB, tekmovanja, RO,

šola v naravi, CŠOD, MčRK,

aktivi za dejavnosti, SŠS, DSP, šolska kronika, dežurstvo

7

Katja Kobe

katjak@osbistricaobsotli.si

knjižnica

 

vodja Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, Aktiv za kulturne dejavnosti, proslave in prireditve, raziskovalne naloge, dežurstvo
8 Tjaša Lončar asistentka 5. r.
9 Maja Luković asistentka 4. r.
10

Bogomir Marčinković

bogomirm@osbistricaobsotli.si

ravnatelj

 

11 Nataša Martini
natasam@osbistricaobsotli.si

DSP, IUP,

SS vrtec

svetovalna služba v enoti Vrtec Pikapolonica
12 Polona Pevec Pungeršek
polonap@osbistricaobsotli.si

GUM 6.–9. r.,

OPZ, MPZ,

OŠ Kozje

članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda in Aktiva za kulturne dejavnosti, proslave in prireditve, revija OPZ in MPZ, RO, dežurstvo
13

Marinka Šipec

marinkas@osbistricaobsotli.si

KEM 8., 9. r., BIO 8., 9. r.,
GOS 5., 6. r., NAR 6., 7. r.,IP POK,organizator ŠP OŠ in vrtca
članica Aktiv za naravoslovne dejavnosti in Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja BIO, KEM, finančna pismenost, dežurstvo
14 Nataša Škrabl asistentka 1. r.
15

Barbara Verbančič

barbarav@osbistricaobsotli.si

učiteljica v OPB I vodja projektnega tima EMZŠ, Aktiv za OPB, Aktiv za 1. obdobje, DSP, proslave, prireditve, tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, šolska mediatorka, dežurstvo

Gostujoči strokovni sodelavci

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE / OPRAVLJA DELO DRUGO
1

Franc Grobelšek

franc.grobelsek@os-kozje.si

LUM

6., 7., 8. in 9. r.,

IP LS3 in MME,

+ OŠ Kozje

član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, Aktiva za kulturne dejavnosti, vodja Aktiva LUM, glasila, razstave, naslovnice, zloženke, natečaji, priznanja, diplome, fotografiranje, RO, delo z nadarjenimi
2

Mateja Kolar

mkol@osbistricaobsotli.si

TJA 1.–5. r.

+ OŠ Kozje

članica Aktiva za 1. obdobje ter Aktiva za 4. in 5. razred, vodja šolskega projektnega tima za uvajanje TJ v 1. VIO, angleška BZ, lektoriranje in prevajanje (po potrebi), delo z nadarjenimi, dežurstvo

 

(Skupno 2.434 obiskov, današnjih obiskov 1)