Starši so dolžni ODJAVITI posamezen obrok ali vse obroke na enega od naslednjih možnosti:

Starši plačajo polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavili.

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure.

Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo v celoti subvencionirane obroke.

V izjemnih primerih (nenadna bolezen ali kakšen drug izredni dogodek) se za pravočasno odjavo šteje, če je sporočena prvi dan odsotnosti do 8. ure zjutraj na način, kot je naveden v prvem odstavku te točke.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurziji, taborih, ŠVN ipd. na katerih sodeluje šola, odjavi šola.

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)