Šolska knjižnica se aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces. Kot informacijsko središče šole podpira vsa  predmetna področja in sodeluje  pri dnevih dejavnosti. V knjižnici potekajo pedagoške ure  s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, pri čemer učenci usvajajo cilje in vsebine posameznega predmeta, ob tem pa tudi knjižnična in informacijska znanja. Naša knjižnica ima trenutno 9.300 knjižnih enot leposlovne in strokovne literature, 12 naslovov periodike in nekaj avdio-video gradiva. Gradivo je na razpolago po načelu prostega pristopa.  V sodelovanju z lokalno knjižnico izvajamo nacionalni projekt Rastem s knjigo, s katerim skušamo osnovnošolce motivirati za branje slovenske mladinske literature, z bralno značko spodbujamo razvoj bralne kulture, učenci petega razreda pa sodelujejo tudi v ekološki bralni znački.

 Knjižničarja vodita učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike učenci šole. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo.

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Irena Černelč.

(Skupno 721 obiskov, današnjih obiskov 1)