Slovenska mreža zdravih šol je članica Evropske mreže zdravih šol – SHE mreža (Schools of Health in Europe Network Fundation) in se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerjena je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev in staršev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže.

Osnovna šola Bistrica ob Sotli je v koncept mreže zdravih šol, katere koordinator je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), vključena že od leta 1993, ko je v projektu pričelo aktivno sodelovati 12 šol. Od aprila 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 398 ustanov (323 osnovnih šol, 62 srednjih šol, 10 dijaških domov in 3 Zavodi).

Na šoli izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo uresničevati cilje Evropske mreže zdravih šol.

Pri načrtovanju vsebin sodelujejo predstavniki učencev in predstavniki učiteljev, svetovalni delavci in vodstvo šole, predstavniki staršev, predstavniki lokalne skupnosti in zdravnik.

 

Rdeča nit v šolskem letu 2020/21:  ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS!

Vodja projekta: Barbara Verbančič, dipl. vzg.

(Skupno 233 obiskov, današnjih obiskov 1)